Про журнал

Науково-практичний електронний фаховий юридичний журнал «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» засновано 2013 року Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Всеукраїнською громадською організацією “Українська асоціація міжнародного права”, Інститутом законодавства Верховної Ради України, Київським регіональним центром Академії правових наук України та видається з періодичністю 6 разів на рік.

Журнал «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» рекомендовано Вченою радою Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У Журналі публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ, а також розглядаються сучасні тенденції розвитку та актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства.

Журнал розрахований на професорсько-викладацький склад всіх вищих навчальних закладів за напрямами Правознавство, Міжнародне право та Міжнародні відносини, студентів, аспірантів, асистентів, юристів-практиків та усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного та національного права, а також порівняльного правознавства.

Видання «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін.