Контакти

Головний редактор: Гріненко Олена Олексіївна – доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник, завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, Академічний радник НАПрН України

Відповідальний секретар: Мірошниченко Оксана Петрівна

Електронна пошта: miroshnychenko0707@gmail.com

Сторінка видання: http://legalsystems.net.ua

Форум електронного журналу «ПРАВОВІ СИСТЕМИ»: http://legalsystemsjournal.mybb.ru