Анотація:

Анотація:

У Журналі публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ, а також розглядаються сучасні тенденції розвитку та актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства. Журнал розрахований на професорсько-викладацький склад всіх вищих навчальних закладів за напрямами Правознавство, Міжнародне право та Міжнародні відносини, студентів, аспірантів, асистентів, юристів-практиків та усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного та національного права, а також порівняльного правознавства.