“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№5,6/2016

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Усенко О.В., Целуйко М.Ф. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕФЕКТІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО. 

Коваленко А.А. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Бицадзе Зураб ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ СПОРТИВНОМ ПРАВЕ

Синенко О.О. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ООН В СУЧАСНОМУ СВІТІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Шалаєва В.О. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ЄС ЯК УНІКАЛЬНОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 Сніжко Т.С. СПОСОБИ ТА ФОРМИ ПРАВОВОГО ГАРАНТУВАННЯ ДОТРИМАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Смоян А.А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ