“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№3,4/2015

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

ВЛАСЮК В.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ОБХОДУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

ПРИХОДЬКО А.В. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ КОРІННИХ НАРОДІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

ШЕЛУДЧЕНКОВА А.С. ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ІНСТИТУТУ ВОЄННОГО ПОЛОНУ В МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВІ

МІЩЕНКО С.  ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ОВЧАРЕНКО Р. ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПРАВОМІРНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ

 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

КОЧЕРЖУК Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ КОНТРАКТІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

АГАФОНОВА Н.В. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: УРОКИ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ (1990-1996 РР.)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ГРИБОВСЬКА Т.М.  СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

АГВАНЯН Г.А.ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

СПЕКТОР О.М.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАВДАННЯ ШКОДИ ТВАРИНІ ЯК ОБ’ЄКТУ РЕЧОВОГО ПРАВА

ВУЙЦИК І.І. ДО ПИТАННЯ ЩОДО НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БЕЗДОГЛЯДНИХ ТВАРИН: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ