“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№5,6/2015

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Шуліпа О. КОДЕКСИ ПОВЕДІНКИ СЛУЖБОВЦІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Демчишина В.ЗАХИСТ ПРАВ БІЖЕНЦІВ В РАМКАХЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Спектор О.М. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЯК ОБ’ЄКТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ

ОРЄХОВ С.М. ВОДНА РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЄС: ОСНОВИ ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Агафонова Н.В. РЕФЕРЕНДУМНІ ПРОЦЕДУРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Кузьменко В.А. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Войтенко В.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ