“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№3,4/2018

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ТОМАШ Л.В. ЕТАПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

МАЧУСЬКИЙ В.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

СІРЕЦЬ О. ДО ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОВОКАЦІЇ ЯК МЕТОДУ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

ІЛЛЯШОВ А.Г. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

ІВАНОВА К.В. ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЖІНОК ВІД РІЗНИХ ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

КРИСОВАТИЙ Б.Р. ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

КУРОПАТА В.О. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ