“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№1,2/2017

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

Кучерук М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ З ПОГЛЯДУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Данелія О.С. ЗАХИСТ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЯК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Спектор О.М. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Данченко Т.В., Рожкова Ю.С. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ МІЖНАРОДНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ

Данченко Т.В., Мельник І.О. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ – ІНТЕРПОЛ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ

Шагинян В.А. ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ І ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Філімінов О.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА У ВОДАХ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

 ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Семенець Р. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄС В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІХОДАМИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАБЛИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Юрченко С.М., Чечет О.В. УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Палідович М.Б. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА ЄС

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Логвиненко А.В. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОСУБЄКТНОСТІ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТНК

Нігруца А.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВІАПЕРЕВІЗНИКА В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Юрченко С.М., Алєксєєва Д.С.  ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Деркач А.Л. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Усенко О.В., Целуйко М.Ф. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Кихтюк Р. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СТОРІН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Пархоменко Н.М. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК КОЦЮБИ Р.О