“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№5,6/2017

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Коваленко А.А. ПРОЯВ ОБМЕЖУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА У ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ІФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Давиденко П. Р. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Каспрів М.А. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ

Лавров А. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ВИЗНАННЯ» ТА «ВИКОНАННЯ» ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Нтачорігіра Келлі ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВІ

Чемерис Ю.Ю. ЗЛОЧИН АГРЕСІЇ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Шахназарян Г.О. РЕЖИМ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Заграбова Г.Р. КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ліпський В.А. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

Солодуха Т.П.  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СУМІЖНИХ ПРАВ ТА ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Ярмак М.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ