“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№5,6/2017

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Заїка А.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗМІЦНЕННЯ ВЗАЄМНОЇ ДОВІРИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Деркач А.Л. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОСТУП ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Коваленко А.А. ПРОЯВ ОБМЕЖУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА У ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ІФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Давиденко П.Р. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

Максименко В.М. ДО ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН» У ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ПРАВА

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Каспрів М.А. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ

Лавров А.СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ВИЗНАННЯ» ТА «ВИКОНАННЯ» ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Нтачорігіра Келлі ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВ

Чемерис Ю.Ю. ЗЛОЧИН АГРЕСІЇ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Шахназарян Г.О. РЕЖИМ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Заграбова Г.Р. КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ліпський В.А. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

Солодуха Т.П. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СУМІЖНИХ ПРАВ ТА ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Ярмак М.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ