“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №2/2014

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Миндруль О.В. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Сольонова О.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ   ДВОСТОРОННЬОГО  СПІВРОБІТНИЦТВА  МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КИТАЄМ

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ТА МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Гудіс Л.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Фетісова І.С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ ТА КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ У ВІДНОСИНАХ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР

 

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Зубченко Н.И. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ИХ ЗАЩИТЫ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Велічук С.М. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЕЦЕДЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН

 

ПРАВА ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Батанов О.В., Товпеко Я.К. Права сексуальних Меншин у сучасному світі: проблеми становлення та реалізації

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Бабін Б.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Миськів Л.І. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА ВПРОВАДЖЕННЯ  ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

МОРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Савич О.С. ІНСТИТУТ БУКСИРУВАННЯ СУДЕН У СУЧАСНОМУ МОРСЬКОМУ ПРАВІ

Голікова М.В. МІСЦЕ ГАЛУЗЕВИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ

Борисов Є.М. ЕВОЛЮЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОГО МОРЕПЛАВСТВА: ДОСВІД РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 1920-1950 рр.

АДВОКАТУРА І НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

Негода В.О. ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ СОЮЗІ НОТАРІАТУ

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Савчук К.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ГАЛУЗЕВУ ОСНОВУ МІЖНАРОДНОГО КАНОНІЧНОГО ПРАВА