“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №2/2013

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДВОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ

Задорожній О. ВПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ТА ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Кашкин С. Ю. ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ

Гріненко О.О. ШАНХАЙСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЇЇ ВНЕСОК У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ

Davorin Lapaš SOME REMARKS ON THE ROLE OF META-JURIDICAL SANCTIONS IN THE PROTECTION OF INTERNATIONAL LEGAL NORMS – CAN MORALITY PROTECT LAW?

Kuzmenko Lidiia International migration law: overview for Ukraine

Велічук С.М. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЕЦЕДЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Баймуратов М. О. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ПІРАТСТВУ

Vladislav L. Tolstykh, Dmitry V. Krassikov, Igor V. Fedorov, Alexey V. Dolzhikov CASE METHOD IN POST-SOVIET LEGAL EDUCATION AND ITS USE IN TEACHING OF INTERNATIONAL LAW

Цюрупа М. В. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТА ОБЄКТИ ПРОПАГАНДИ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Ломакина О. Е., Густомясова Т. И. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

Рейнгольд В. А. ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУРСА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»

Козик А. Л., Березовский К. А. ПРОБЛЕМАТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАВО РАДИ ЄВРОПИ

Гріненко О.О., Мірошниченко О.П. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ ЄС ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Васильчук С. С. ЩОДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ