“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№1,2/2018

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кравчук В. О., Новиков О. В. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ЗМІНИ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ З ПРЕЗИДЕНТСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ НА ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКУ ВПРОДОВЖ 1991 – 2005 РР

Томаш Л.В. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУБСТАНЦІЙНА ОСНОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Стасів В.І. ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Денісова К.Г. ОРГАН ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН)

Курило О.С. ПРОЦЕДУРА «ГІЛЬЙОТИНИ» І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ)

Деркач А.Л. ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В КОНСТИТУЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

АДМІНІСТРИТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО.

Стороженко С.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Салій С.Л. РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУВ УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Лещенко Р., Заїка А. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

Музика-Стефанчук О.А. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ЯК ПРОЯВ ПРИНЦИПУ НАЛЕЖНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ СТ. 350 УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Тарасенко Я.В. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, СУБСИДІАРНІСТЬ, ПРОПОРЦЙНІСТЬ: ФІНАНСОВО-ПРАВНИЙ ВИМІР І ВИМІР ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Заїка А. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В НІМЕЧЧИНІ

Діхтяренко К.Ю. ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ЯК ОБЄКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Бакал М.А. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЄКТУ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПОДАТКУ НА
ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД СПАДЩИНИ ТА ПОДАРУНКІВ

Томчук О.В. МИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гурін Д.М. ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ «БІЖЕНЕЦЬ» В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

Максименко В.М. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Синишин О.Р. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Бакал ВП., Будзинський М.П. ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ПОДАРУНОК» ТА «НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА»

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ

Шелудько Є.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Філонова Ю.М. ЗАХИСТ СЕРВІТУТНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Сидоренко Д.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ

Кулик О.І. ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЯК ОБ’ЄКТ СТИМУЛЮВАННЯ

Леміш О.В. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Данильченко А. М. ЛОКАУТ ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ІНОЗЕМНИХ КРАЇН

АГРАРНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Горбайчук Л.В., Габрелян А.Ю. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Пінкевич Н.С. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Сірець О.О. ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОНЯТИХ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Іщук М.А. МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГІВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Свергун О.І. МЕХАНІЗМИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

СУДОУСТРІЙ. ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Рядінська В.О., Карпушова О.В. КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Борисов Є.Є. ВІДСТУП ДЕРЖАВ ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПАКТОМ ООН ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИТЧНІ ПРАВА

Polianskyi Dmytrii TOPICALCAL PROBLEMS OF DEFINING THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE‘S LEGAL STATUS IN DOMESTIC LEGISLATIONS AND IN INTERNATIONAL LAW

Спектор О.М. РЕЖИМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ В СФЕРІ
ПРИРОДО-РЕСУРСНИХ ВІДНОСИН

Галаган С.О. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ПРО СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Литвиненко А.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ ЧЕРЕЗ ЗНИЩЕННЯ ДАНИХ ПРО СУДИМІСТЬ ТА ПІДОЗРУ В СКОЄННІ ЗЛОЧИНУ: ПРАКТИКА СУДІВ ДЕЯКИХ КРАЇН КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА ЄСПЛ

 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гончаренко В.В. ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТЕРМІНА «НАЦІОНАЛЬНІСТЬ
СУДНА»

Стефанчук М.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ УЗГОДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО
ТА СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС

Баранова-Мохорт А.С. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ  В БРИТАНСЬКІЙ КОЛУМБІЇ