“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№1,2/2018

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кравчук В. О., Новиков О. В. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ЗМІНИ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ З ПРЕЗИДЕНТСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ НА ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКУ ВПРОДОВЖ 1991 – 2005 РР

Томаш Л.В. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУБСТАНЦІЙНА ОСНОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Стасів В.І. ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Денісова К.Г. ОРГАН ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН)

Курило О.С. ПРОЦЕДУРА «ГІЛЬЙОТИНИ» І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ)

АДМІНІСТРИТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО.

Стороженко С.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Салій С.Л. РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУВ УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Лещенко Р., Заїка А. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

Музика-Стефанчук О.А. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ЯК ПРОЯВ ПРИНЦИПУ НАЛЕЖНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ СТ. 350 УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Тарасенко Я.В. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, СУБСИДІАРНІСТЬ, ПРОПОРЦЙНІСТЬ: ФІНАНСОВО-ПРАВНИЙ ВИМІР І ВИМІР ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Гуйван П.Д. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ

Шелудько Є.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Сидоренко Д.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО

Данильченко А. М. ЛОКАУТ ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ІНОЗЕМНИХ КРАЇН

АГРАРНЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Горбайчук Л.В., Габрелян А.Ю. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Борисов Є.Є. ВІДСТУП ДЕРЖАВ ВІД ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПАКТОМ ООН ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

Polianskyi Dmytrii TOPICALCAL PROBLEMS OF DEFINING THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE‘S LEGAL STATUS IN DOMESTIC LEGISLATIONS AND IN INTERNATIONAL LAW

Пальчик М.О. МІЖНАРОДНА ПРАВОСУБ‘ЄКТНІСТЬ ЄС

Синенко О.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ МИРОТВОРЧОЇ ТА АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ООН

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Стефанчук М.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ УЗГОДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ТА СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС