Вихідні дані

Завантажити вихідні дані

Вихідні дані

Назва видання: ПРАВОВІ СИСТЕМИ: науково-практичний електронний журнал

Рік заснування: 2013

Засновники:

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація міжнародного права”

Інститут законодавства Верховної Ради України

Київський регіональний центр Академії правових наук України

Галузь науки: Юридичні науки

УДК: 341 + 340.5

Періодичність: 6 разів на рік

Склад редколегії: дивіться у розділі “Редакційна колегія”.

Головний редактор: Гріненко О.О. –  доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник

Рекомендовано Вченою радою Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анотація: У Журналі публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ, а також розглядаються сучасні тенденції розвитку та актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства.

Журнал розрахований на професорсько-викладацький склад всіх вищих навчальних закладів за напрямами Правознавство, Міжнародне право та Міжнародні відносини, студентів, аспірантів, асистентів, юристів-практиків та усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного та національного права, а також порівняльного правознавства.

Відповідно до Положення про електронні наукові фахові видання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30.09.2004 р. № 768/431/547, наводимо мінімальні системні вимоги до електронних пристроїв для перегляду видання “ПРАВОВІ СИСТЕМИ“:

  • Intel Pentium або еквівалентний процесор
  • Microsoft Windows XP Home, Professional; Windows Vista® всі версії (із встановленим Service Pack 1 чи без нього); Windows Seven® всі версії
  • 128-256MB RAM (512MB рекомендовано для перегляду великих за обсягом документів)
  • Microsoft Internet Explorer 8 – 10; Mozilla Firefox 2.5+; Opera 2 – 11+; Chrome 2+
  • Adobe Reader 8.1.2 / Adobe Reader 9 і вище.

Видання «ПРАВОВІ СИСТЕМИ» включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від  04.07.2014 р.)