“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №2/2015

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

ГРІНЕНКО О.О. ПРАВО ЛЮДИНИ БРАТИ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД

КУРОВСЬКА І.А. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА В ПЕРІОД ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

МЕСХІЯ О.Н.МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ І ГРУЗІЇ НА СУБДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

БАНІ-НАСЕР ФАДІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МИРОТВОРЧИХ  ОПЕРАЦІЙ ООН

МІРОНЮК М.І. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МІЖНАРОДНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

ГОРОБЕЦЬ Н.Г. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ: МІЖНАРОДНІ ТА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІ АСПЕКТИ

ШЕЛУДЧЕНКОВА А.С. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАХИСТУ  ДІТЕЙ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

ФЕТІСОВА І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ, МІСЯЦЯ ТА ІНШИХ НЕБЕСНИХ ТІЛ

БЕСПАЛЬКО К.Ю. ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛДИ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

РЕШЕТНЯК В.М. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ

ВАРАКІНА О. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОДНОСТОРОННІХ УГОД ПРО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

ЮРЧЕНКО С.М., ПОПОВИЧ С. РОЛЬ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ У СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

АГАФОНОВА Н.В. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

СПЕКТОР О.М. ТВАРИНА, ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБЄКТ РЕЧОВОГО ПРАВА

 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

КАРМАЗА О.О. ДО ПИТАННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

ЛАЗОРЕНКО М.М. МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЯВОРСЬКИЙ І.І. ОСОБЛИВОСТІ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ  В ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ

 

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ВОЙТЕНКО В.О. РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ