“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №1/2014

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Гріненко О.О., Козак Ю.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ПОСТРАДЯНСКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Гріненко О.О., Юрченко С.М. ПОНЯТТЯ ПОСЛУГИ У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА СПОСОБИ ТРАНСКОРДОННОГО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Кориневич А.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Марієвський А. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Дубовик В.Б. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ  ЯК СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ ОБСЄ

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАВО РАДИ ЄВРОПИ

Калініна О.М. ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСКОРДОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ З УРАХУВАННЯМ  ОСТАННІХ ПРАВОВИХ ЗМІН

Спектор О.М. ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНЕГРАЦІЇ

  

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Вербов С. УГОДИ ЗІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Бабін Б.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПОРУШЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Миськів Л.І. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ   ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ