“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№3,4/2017

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Ставнійчук М.І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ВИБОРЧИХ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ, ЯК ГАРАНТІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИБОРЧИХ СТАНДАРТІВ

Сидорчук Л.А. ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Деркач А.Л. ДОСВІД США У ВПРОВАДЖЕННІ КОНСТИУЦІЙНОЇ СКАРГИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Куліш А.М., Федоришина О.М. АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У 2010-2016 РР.: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Шлапко Т.В., Cорокіна А.С. ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПОРЯДКУ

Усенко О.В., Целуйко М.Ф. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ

Селецький О.В. ​КОРУПЦІЯ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ

Рибінська А.П. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Куліш А.М., Зінченко Е.О. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Вакуленко О.М. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНИХ СТРАЖДАНЬ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Ракус В.І. ПРОБЛЕМА ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

Орєхов С.М.   СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Осташевський І.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНТЕРПОЛУ

Сірець О.О. ЩОДО ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ ЗА ВЧИНЕННЯ НЕУМИСНИХ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ ПРОТИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Шторц О.  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНЗИТУ НАФТИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Янченко К.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНСПЕКТОРІВ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ІНТЕРПОЛУ УКРАЇНИ

Зураб Бицадзе ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРАВА СТОРОН: КРАТКИЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИИ И НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Пилипенко В.П. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВИЛ (ЗАКОНІВ І ЗВИЧАЇВ) ВЕДЕННЯ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У МІЖНАРОДНОМУ ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ