“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №№3,4/2016

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Старостенко Л.В. ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ВСІХ ОСІБ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗНИКНЕННЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Сидорчук Л.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Усенко О.В., Целуйко М.Ф. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ