“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №3/2013

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Бабін Б.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ ТА УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ З ІНОЗЕМНИМИ СУДНОВЛАСНИКАМИ

Вихренко К.П. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У РИБАЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ

 

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАВО РАДИ ЄВРОПИ

Мотринець С.І. МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ПРОЦЕДУРИ

Єрмакова Г.В. АНАЛІЗ ДЕЯКИХ СКАРГ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гріненко О.О., Юрченко С.М. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ІНТЕГРАЦІЇ

Остапюк Б.Б. ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ТА СУТНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Величук С.М. СУДЕБНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  И СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ: СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Бойко І.А. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Бабич Г.Ю. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ПРАВОЧИНИ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

Лимар В. А. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ