“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №3/2014

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

ОХЕНДОВСЬКИЙ М.В. ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНИХ ВИБОРЧИХ СТАНДАРТІВ

САМСОНЕНКО К.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕРОРИЗМОМ

БАЛЕНКО А.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВІ

 

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА РАДИ ЄВРОПИ

НАСІРОВ Р.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ КОМПАНІЙ ЄВРОСОЮЗУ У ПРОЦЕСІ ЗЛИТТЯ, ПОДІЛУ, ПЕРЕДАЧІ АКТИВІВ І ОБМІНІ АКЦІЙ

ПОПКО Є.В. МІЖНАРОДНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ РАДИ ЄВРОПИ

ОРЄХОВ С.М. СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ЗМІНАМ КЛІМАТУ В РАМКАХ ЄС

ФЕТІСОВА І. ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРАВІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

КАРМАЗА О.О. НОТАРІУС – СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДЕРЖАВНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

ОВСЯНКІН І.М. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВІАПЕРЕВІЗНИКА У ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ З МІЖНАРОДНОГО ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ПРИХОДЬКО Х.В. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ОБ’ЄКТ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

ФОЛЕС А. ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

ПОВІТРЯНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

МЕЛЬНИК І.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА ПРАКТИКОЮ УКРАЇНИ