Редакційна рада

Склад редакційної Ради:

Головний редактор: Гріненко Олена Олексіївна –  доктор юридичних наук, професор,  старший науковий співробітник, завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, Академічний радник НАПрН України

Мицик Всеволод Всеволодович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,  в.о. завідувача кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Голова редакційної ради

  1. Кузнєцова Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, віце-президент НАПрН України
  2. Копиленко Олександр Любимович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, член-кореспондент НАН України
  3. Копійка Валерій Володимирович, доктор політичних наук, професор
  4. Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України
  5. Денісов Володимир Наумович, доктор юридичних наук, професор
  6. Костицький Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
  7. Баймуратов Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, професор
  8. Буроменський Михайло Всеволодович, доктор юридичних наук, професор
  9. Буткевич Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент
  10. Батлер Уільям, доктор юридичних наук, професор (Сполучені Штати Америки)