“ПРАВОВІ СИСТЕМИ”. – №1,2/2016

Завантажити номер журналу

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Коцюба Р.О. ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ПОЛІТИКИ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Сидорчук Л.А. РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Спектор О.М. ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Данченко Т.В., Мельник І.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТЕРОРИЗМ» У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Данченко Т.В., Микитин Р.Б. АНЕКСІЯ КРИМУ – МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН

Яворська Н.І., Шагинян В.А. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ЧИННИМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМ СТАНДАРТАМ

Шелудченкова А.С., Волошин М. ДІЯЛЬНІСТЬ ООН З ПІДТРИМАННЯ МІЖНАРОДНОГО МИРУ І БЕЗПЕКИ

Куровська І.А. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В МІЖНАРОДНІЙ НОРМАТИВНІЙ СИСТЕМІ

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Юрченко С.М., Чечет О.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПРАВОМ ЄС ТА ПРАВОВІ ФОРМИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ